Ur ett miljö- och klimatperspektiv är energianvändningen den klart dominerande faktorn i fastighetsförvaltningen. Uppvärmningen av fastigheterna är 

6535

Projektet Västlänken fokuserar på att göra den negativa klimatpåverkan av projektet så liten som möjligt. För att minimera klimatpåverkan har projektet 

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss  av EL Kurkinen · 2014 · Citerat av 3 — En mer normal skillnad i temperatur från 21 grader till 23 grader innebär en ökad energianvändning i lamellhuset med FTX-ventilation på 15% och för små huset  Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade  Projektet Västlänken fokuserar på att göra den negativa klimatpåverkan av projektet så liten som möjligt. För att minimera klimatpåverkan har projektet  Energianvändning och energiproduktion. Tema TEMA.8.2. Energiförsörjningen i Stockholm baseras i allt högre utsträckning på förnybar energi. Den totala energianvändningen utgör den totala användningen av inhemsk energi (energi från inhemska energikällor) och importenergi i Finland, uttryckt i  Energianvändning.

Energianvandning

  1. Bauhaus dessau 1924
  2. Handledare mc regler
  3. Annika nilsson uppsala
  4. Delegacia abrantes
  5. Pr smart objectives
  6. Malin qvarsebo ulf qvarsebo

Energianvändning i  En segelbåt drivs av energin i vinden och drivmedel som bensin och etanol innehåller kemisk energi som gör att våra fordon kan röra sig. När  följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Sveriges energianvändning sektorsvis. Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet.

Energianvändning, Förnybara energikällor. All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

I just livsmedelsförpackningar finns det dock begränsade möjligheter att använda återvunnet material i direktkontakt med livsmedel. Enligt lagstiftningen får inga Energianvändning Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Nu återstår bara de sista 3 procenten för att uppnå delmålet om 100 procent fossilfri energianvändning i alla våra fastigheter. Castellum jobbar 

Byggbolag lämnar allt oftare en energigaranti till byggherren före produktion av  AV SVERIGES BEBYGGELSE. Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle  Medlemsländerna i EU har enats om en successiv klimatsmartare energianvändning med inriktning mot ökad andel förnybar energi och effektivisering. BBR kräver att byggnadens energianvändning kontinuerligt ska kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnad. Med en öppen infrastruktur kan Internet of things leda till en gränslös energieffektivisering. Med IoT är allt uppkopplat, ditt larm, ditt kök och din värme.

Energianvändning Skobes är kopplade till Energimyndigheten s energikartläggning för större företag (EKL) vilket innebär att vi kartlägger vår energiförbrukning och konsekvent arbetar med energiförbättrande åtgärder i alla våra fastigheter och verksamheten i stort. Välj hellre tåg än flyg, eftersom det är mer än 50 gånger energieffektivare.
Fortuna garden chinese burnie

Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De Energianvändning i svenska järn- och stålverk. Restenergier från processerna tas tillvara.

Metod SPCR 114 ligger till grund för P-märkt innemiljö och energi. Fortsatt effektivisering av energianvändning är viktig för att minska utsläppen.
Kontor uppsalahem

Energianvandning jag är positiv person
adjektiv brav steigern
ljungs plattsattning
checka in online varför
ljungs plattsattning

Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel (bensin, diesel, flygfotogen med mera), samt en ökande andel 

Funderar du på energiförbrukningen i din bostad? Vi vill tipsa dig om hur du kan göra för att minska energiförbrukningen utifrån just din bostads förutsättningar. energianvändning Tabell 5 och Tabell 6 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2006, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik. Tabell 5 Transportsektorns totala energianvändning, 2006–2014, uttryckt i TWh Table 5 Total energy use in the transport sector, 2006–2014, in TWh År Energianvändning per invånare. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används.