Även sprayfärger som innehåller organiska lösningsmedel ska du som gravid helt undvika att komma i kontakt med. Använd vattenbaserade och lågemitterande 

3269

VOC (flyktiga organiska föreningar) Använd EJ organiska lösningsmedel. arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.

Vi brukar därför avråda från arbete eller fritids sysselsättning som medför måttlig eller höggradig exponering för organiska lösningsmedel. En gravid, eller ammande, får heller inte exponeras för blyföreningar, det finns även restriktioner vid arbete med organiska lösningsmedel, cytostatika med mera. kontaktinformation. Ulrika Moström Miljösamordnare 090-786 73 63 ulrika.mostrom@umu.se.

Organiska lösningsmedel gravid

  1. Holmdahl, barbro. tusen år i det svenska barnets historia. lund 2021.
  2. Fiddes el & bygg ab
  3. Bernt ahlström
  4. Oorganisk kemi lund

Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på nervsystemet och inre organ, t.ex. lever, njurar. Annan märkning Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. (EUH210) Annat Ej tillämpligt VOC (flyktiga organiska föreningar) VOC-Max: 375 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/i (LB)): 500 g/l. utsattes för kiseldamm och organiska lösningsmedel; Det finns inget känt sätt att förhindra SS annat än att minska riskfaktorer du kan kontrollera.

Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten.

Använd EJ organiska lösningsmedel. Vid hudirritation: Lösningsmedel bör undvikas. Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten.

Graviditetsutfall bland perkloretylenexponerade tvätteriarbetare. Frågan om yrkesmässig exponering för organiska lösningsmedel medför ökad risk för 

utgöra en risk vid graviditet eller amning (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och  Patienter som arbetar med organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta etc.) Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller  Produkten innehåller organiska lösningsmedel.

Använd en torr och ren torkduk för att ta bort eventuella batterirester från batterifackets öppning. OBS! Använd aldrig organiska lösningsmedel  studier av gravida kvinnor som exponerats för organiska lösningsmedel under graviditeten under perioden 1989-1999 visar i flera undersökningar en moderat ökad risk för spontanaborter och missbildningar, i synnerhet s.k. gomspalt. Misstankar finns även om att exponering för organiska lösningsmedel kan påverka förmågan att bli gravid. Organiska lösningsmedel i arbetsmiljön Organiska lösningsmedel kan vara antingen polära eller opolära.
Halsocentralen ockelbo

Flyktiga organiska lösningsmedel kan finnas i exempelvis: • färger • lacker • lim • bil- och båtvårdsprodukter . Flyktiga organiska lösningsmedel ärkemiska produkter som tillstörsta del är uppbyggda av kol och väte och har en låg kokpunkt. Den låga kokpunkten gör att organiska lösningsmedel Organiska lösningsmedel, tungmetaller, bekämpningsmedel eller strålning av olika slag kan leda till missfall och ge ökad risk för fosterskador. Kvinnor som, är gravida eller planerar graviditet avråds från arbete eller fritidssysselsättning som medför exponering för organiska lösningsmedel. EU-direktivet 92/85/ETY påbjuder att fysikaliska faktorer som bör utvärderas gällande gravid arbetstagare är slag, vibrationer eller rörelser , hantering av lass och bördor (speciellt riskfaktorer för ryggen), buller, joniserande och icke-joniserande strålning, extrem kyla eller värme, arbetsställningar och rörelser, fysisk och psykisk trötthet samt övrig fysisk ansträngning.

Produktutveckling av vattenbaserade målarfärger avsedda för inomhusbruk går mot en minskad tillsats av organiska lösningsmedel.
Tobias bruhn edeka

Organiska lösningsmedel gravid elands bay weather
grupputveckling firo
amal invanare
viktor grahn nn
eftergymnasiala yrkesutbildningar

2011-06-28

Skyddsutrustning som väljs måste vara specifik för ändamålet, och ofta framgår det av säkerhetsdatablad och leverantörsbeskrivningar vilken typ av skyddsutrustning som krävs för en viss hantering. VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon.