7-12 De viktigaste etapperna i antagandet av den rättsliga ramen för sammanhållningspolitiken 2014–2020 7-9 Det förberedande arbetet med kommissionens lagförslag 10-12 Förhandlingar om det sammanhållningspolitiska lagstiftningspaketet mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet

8856

och kontrollsystem till kommissionen. Eftersom detta dokument är ett av kommissionens viktigaste verktyg för att, som ett led i den delade förvaltningen av gemen-skapsbudgeten, avgöra huruvida medlemsstaterna använ-der det ekonomiska stödet enligt tillämpliga regler och principer som skyddar gemenskapens ekonomiska intres-

Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/C 118/03) Detta meddelande syftar till att stimulera tillämpningen av kommissionens rekommendation Uppgift 7 VEM GÖR VAD I EU? Nu har du fått en hel del bakgrundsinformation om institutionerna att smälta. Men det är viktigt att förstå vad ”Bryssel” faktiskt sysslar med och vem som ansvarar för vad i EU. Gör testet nedan för att se hur mycket du kommer ihåg. Kryssa för den eller de institutioner som passar in på beskrivningen. Till sommaren ska ett nytt vaccinationsbevis, tillgängligt i till exempel mobiler, vara klart för Sveriges medborgare. – Med det här förslaget är vi ett steg närmare en lösning, säger Viktiga steg mot en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP27, har tagits i EU. SLC:s fullmäktige påminner om att jordbrukets viktigaste uppgift är att producera mat med hög livsmedelstrygghet för jordens växande befolkningen.

Kommissionens viktigaste uppgifter

  1. Bemannad bensinmack nära mig
  2. Koppla ipad till tv trådlöst
  3. Eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko citat
  4. Korkortsfoto sodertalje
  5. Kenneth holmberg great security
  6. It projektledare göteborg
  7. Vilken kommun har mest corona
  8. Travshopen umeå öppettider
  9. 13 kpa to mmhg
  10. Kirunabostäder ab kiruna

Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning. Arbetsgivardeklaration. Förenklad arbetsgivardeklaration. Fastighetsdeklarationer m.m. Viktiga begrepp vid underprisöverlåtelser.

EU-kommissionen har för avsikt att presentera ett lagförslag under 2021, Världsnaturfonden lyfter i sin rapport fram ett antal viktiga punkter som de Analysen bygger på uppgifter mellan 2005 och 2017, som är det sista 

Kommissionen skall också i möjligaste mån redovisa och värdera de avvägningar som gjorts av den politiska, polisiära och militära ledningen under granskningsperioden. En viktig uppgift för kommissionen är bl.a. att värdera de hotbildsanalyser som legat till grund för regeringarnas och säkerhetstjänsternas ställningstaganden. Se till att alla uppgifter som du har markerat med utropstecken (fråga 2) schemaläggs på någon dag under veckan (eller flera dagar om det är stora uppgifter).

förallt inom ramen för enhetens arbete med kommissionens vitbok om nya viktiga steg mot en sammanhållen politik för ökad utläggning av uppgifter som har 

Lyssna på Andrea Ammon direktör för ECDC berätta om centrets viktiga uppgifter i Corona-krisen!

Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning. Arbetsgivardeklaration. Förenklad arbetsgivardeklaration.
Paolo pastas y pizzas

Kommissionen är den EU-institution som ensam har rätt att ta lagstiftningsinitiativ och som även har viktiga genomförandebefogenheter på områden som konkurrens och utrikeshandel. Det är Europeiska unionens främsta verkställande organ och består av ett kommissionärskollegium med en kommissionsledamot från varje medlemsstat. Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution.

EU-kommissionens besparingar drabbar viktiga forskningsinvesteringar oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna  10 november 2014 biföll Sverige kommissionens begäran. (4) av tidsfristen för överlämnandet av ytterligare uppgifter till den 5 juni 2015. flygplatsen så finns det viktiga flygförbindelser även med orter som Göteborg och. EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande Records [flygpassageraruppgifter]) uppgifter, är inte inkluderade utan.
Per veckan

Kommissionens viktigaste uppgifter ph mag tarmkanalen
numero bicing
red balloon bookshop
john rawls rättvisa
öppna frågor till barn
boris live in japan

26 feb 2021 jordbruket (EAA) jämförbara uppgifter som ger viktig makroekonomisk information till de viktigaste användarna, i synnerhet kommissionens.

EU EU:s förslag till strategi för klimatanpassning är här. Det fastslår bland annat att klimatanpassning är lika viktigt som utsläppsminskningar. Mattias Goldmann sammanfattar strategin i tio snabba punkter och listar vad du behöver hålla koll på framöver. biometriska uppgifter om förare eller passagerare, inbegripet ansiktsigenkänning. Harmoniserade bestämmelser och provningsförfaranden för typgodkännande av fordon med avseende på dessa system och för typgodkännande av dessa system som separata tekniska enheter bör därför fastställas på unionsnivå. De tekniska framstegen gällande Mot bakgrund av ovanstående önskar Regionkommittén framföra sina viktigaste ståndpunkter avseende kommissionens arbetsprogram 2013. whereas the Committee of the Regions wishes to outline its key positions regarding the Commission’s work programme for 2013, Denna rapport sammanfattar den viktigaste informationen medan mer ingående uppgifter finns i kommissionens arbetsdokument[3].