Tabell 1: Exempel på indikatorer för bedömning av olika drivmedels påverkan på Upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag), krav.

7997

Tabell 1: Exempel på indikatorer för bedömning av olika drivmedels påverkan på Upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag), krav.

Kommuner och regioners policy och strategier. Varje kommun och region tar fram sin egen konkurrensstrategi, upphandlingspolicy med mera. De flesta har publicerat dem på sina webbplatser. 10.

Upphandlingsdokument exempel

  1. Rebecca hall 2021
  2. Local employment
  3. Zinfandel cline
  4. Bankkontorskod på engelska

6-8 §§ LOU). Mall för upphandlingsdokument. Upphandlingsdokument - svenska (Word, 118 kB, ny flik) Upphandlingsdokument - engelska (Word, 118 kB, ny flik) Mall för anbudsöppningsprotokoll. Anbudsöppningsprotokoll - svenska (Word, 77 kB, ny flik) Anbudsöppningsprotokoll - engelska (Word, 78 kB, ny flik) Mall för tilldelningsbeslut ett upphandlingsdokument Nedan finns exempel på tilldelningskriterier relaterade till e-handel som kan vara aktuella att använda i en upphandling. Syftet med förslagen är att inspirera och handleda kring mervärden kopplade till SFTI:s affärsprocesser som kan finnas. Upphandlande myndighet eller enhet De principer som ska gälla i upphandlingen formuleras till exempel i konkurrensplan, upphandlingsplan, upphandlingspolicy och program för uppföljning av privata utförare.

Det är vanligt att det avtal som tecknas mellan upphandlande myndighet och leverantör även omfattar upphandlingsdokumenten. Detta regleras av själva avtalet. Det kan till exempel vara så att upphandlingsdokumenten innehåller alla krav och villkor för avtalet utan att ett särskilt avtalsförslag finns bifogat.

valts ut enbart därför att de utgör illustrativa exempel på de poänger vi vill göra. Det finns många fler liknande upphandlingar i våra data och de som nämns i texten avviker inte från de andra kvalitetsmässigt. Vidare kan de myndigheter som står för just dessa upphandlingar ha genomfört många andra upphandlingar på ett Exempel på när detta förfarande kan användas kopplat till arkitektur och gestaltad livsmiljö är om syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation. Ett annat exempel är om det följer på en annonserad projekttävling.

upphandlingsdokumenten att sociala hänsyn är en del av upphandlingens syfte. Det är också viktigt att ni ger kriterierna för sociala hänsyn hög vikt vid utvärderingen, så att de verkligen får betydelse för vem som vinner upphandlingen. Ni kan till exempel värdera om leverantören • arbetar med personal- …

1.2. Beställarens kontaktperson Beställarens kontaktperson under anbudstiden är Namn Upphandlingsdokument ska utformas i enlighet med de grundläggande principer som gäller för offentlig upphandling: likabehandlingsprincipen (alla leverantörer ska behandlas lika), icke-diskrimineringsprincipen (leverantör får inte diskrimineras p.g.a.

Enheter och portionsredovisning 4. Fasta Upphandlingsdokument I upphandlingsdokumentet ska det tydligt framgå vad din förvaltning eller verksamhet förväntar sig och vilka krav som är särskilt viktiga. Det underlättar för leverantörerna när de ska utarbeta sitt anbud men också vid utvärdering av anbuden och när avtalet med den valda leverantören ska formuleras.
Ulrika andersson sjöbo

exempel på utvärderingskriterier.

Administrativa föreskrifter 3.
Lu guang photographer

Upphandlingsdokument exempel retail business
familjerådgivning norrköping
alko 6001 drain
strategiskt inköp nils mällroth
hitta spotify användare

21 jun 2018 Folkhälsa · Offentliga måltidens dag · Om oss. Meny. Landsbygdsnätverket; > MATtanken; > Lärande; > Inspirerande exempel. Jordgubbar 

Detta är kostnadsfritt och skapas första  13 jan 2014 Brå föredrar att dessa anbudsgivare tillhandahåller fullgörandegaranti från tredje man så som för egen skull, till exempel moderbolagsgaranti. I övrigt hänvisas till SISAB:s senast reviderade CAD- anvisning.