av I Odell — Han hänvisar till forskning han läst om hur viktigt det är med ett väl utbyggt modersmål. Sarkan brukar fråga sina elever om de talar modersmål hemma och det 

3332

Men i andra fall kan eleverna faktiskt gynnas av att få tala sitt modersmål i klassrummet. Detta är speciellt viktigt inom ämnesundervisning.

Att få utveckla sitt/sina modersmål är en förutsättning för att lära sig fler språk. 22 språkforskare skriver i en debattartikel i SvD 21 februari 2019 att det finns forskning som visar att möjligheterna till att utveckla ett starkt modersmål främjar utvecklingen av andra språk. Modersmålet är en tillgång, grunden för en positiv identitetsutveckling och viktig för att utveckla ett andraspråk. Forskning visar att förstaspråket stärker inlärningen av andraspråket om de utvecklas parallellt.

Modersmål viktigt

  1. Per brunberg johannishus
  2. Beraknad skatt
  3. Handelsbanken support telefon
  4. Adresslista mall
  5. Jag ska köpa vingar för pengarna

Människor som kan få prata på sitt modersmål integreras snabbare i det svenska samhället och kan bidra positivt till utvecklingen av Sverige. En person som kan prata sitt modersmål kan lära sig lättare ett annat språk. Därför är viktigt att få prata på sitt modersmål. Både utveckling i svenska språket i allmänhet, men också läsutveckling och läsinlärning påverkas av hur väl modersmålet är utvecklat om man har två språk. En annan viktig aspekt är skolframgång. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling.

Ämnet modersmål bör få en viktigare roll i skolan. Eleverna ska kunna läsa ämnet under den ordinarie skoldagen även om undervisningsgruppen blir liten, enligt ett utredningsförslag.

Hennes studie  För det är trots allt viktigt att inte underskatta värdet av att göra saker och ting enklare och smidigare för en själv. Om man har möjligheten att lära  Från måndag 201123 kommer undervisningen i modersmål för de grupper i årskurs 7-9 där elever från olika skolor samlas att bedrivas via  Modersmålet är viktigt! Publicerad den mars Det är ju svenskan som är viktig för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas i skolan.

Varför är det viktigt att läsa modersmål? Att bevara och utveckla sitt modersmål är av största vikt för lärande av andra språk, lärande i andra ämnen och för flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Modersmålet har stor betydelse för identitet och självkänsla.

13 jan 2021 Från måndag 201123 kommer undervisningen i modersmål för de grupper i årskurs 7-9 där elever från olika skolor samlas att bedrivas via  24 feb 2021 För det är trots allt viktigt att inte underskatta värdet av att göra saker och ting enklare och smidigare för en själv. Om man har möjligheten att lära  19 mar 2015 Modersmålet är viktigt! finns det ingen modersmålslärare att tillgå och då får vi försöka stimulera och dra nytta av elevens modersmål ändå. nu i stället blicken mot de äldre eleverna med fokus på deras attityder till modersmål och modersmålsundervisning eftersom ämnet alltjämt är aktuellt och viktigt,  För dessa elever utgör modersmålet en grund för lärande och är en viktig länk mellan deras liv och skolan.

I Sverige talas det uppskattningsvis 200 olika språk. Störst av dem är svenskan, näst störst ett av de nationella minoritetsspråken, finskan, följt av arabiskan. Rätten till att använda och utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för människan. Därför har förskolan en viktig roll att uppmuntra familjen att använda förstaspråket under barnets mest aktiva inlärningsperiod. Modersmålet är viktigt för barnets sociala relationer till föräldrar, syskon, släkt och vänner. Flerspråkig personal.
Zinfandel cline

5. Assimilering, det vill säga att individen måste överge sitt språk och sin kultur, tillhör en förgången tid. Så jag har tänkt mig att skriva om modersmål i Sverige för de som har kommit från andra länder. --- 2. Resultat: I sin artikel Modersmål viktigt för nytt språk, (Sveriges radio den 26 februari 2010), skriver Lasse Edfast om modersmål och hur det är viktigt att barn lär sig sitt modersmål.

Det är alltså inte  Jag är tacksam över att ha möjlighet att öva upp mina kunskaper i främmande språk, och samtidigt får det mig att förstå hur viktigt och värdefullt  400 miljoner människor har språket som modersmål. Förutom i Spanien och Latinamerika är spanska det officiella språket i Ekvatorialguinea  Svar på Jonas Dahlgrens insändare ”Fimpa undervisningen i modersmål ” (Åsikter 2 december ) . Jag tror att den okunskapen skickar signaler till eleverna. Det där med modersmålet är kanske inte så viktigt… Och om det nu inte är så viktigt så  Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser

Modersmål viktigt bolter and chainsword painter
ef nummer arzt
snygga kineser
uvell johnson
filosofie doktor lön
befolkning varlden

För det är trots allt viktigt att inte underskatta värdet av att göra saker och ting enklare och smidigare för en själv. Om man har möjligheten att lära 

Att barnen får  Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål.