Om du har psykologie magisterexamen eller filosofie magisterexamen med psykologi som huvudämne kan du arbeta vid företag och inom den offentliga 

3306

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp. International social work as an academic discipline and professional field of practice has been developing rapidly in recent years. Increasingly social workers have become engaged in international activities related to developing social policy, and the provision of social care and social protection for vulnerable groups on a global scale.

Sverige. Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen, enligt Högskoleförordningen 2007 För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Konstnärlig Kandidatexamen. Högskolan i Borås har erhållit rättigheter för konstnärlig kandidatexamen inom följande områden: Textildesign (konstnärlig kandidatexamen) Gör en ansökan om kandidatexamen i socialt arbete, hos examensenheten vid Stockholms universitet. se information om hur; https://www.su.se/utbildning/examen/ans%C3%B6k-om-examen Logga in på student.ladok.se Se rubriken ANSÖK OM och välj Ansök om examen Välj Examenbevis ; Kandidatexamen- (som du finner i rullgardinen under Filosofie eller För filosofie kandidatexamen ska studenten - visa kunskap och förståelse inom socialt arbete, inbegripet kunskap om det sociala arbetets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom socialt arbete, fördjupning inom någon del av det sociala arbetet samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga Filosofie kandidatexamen, huvudområde socialt arbete Degree of Bachelor of Science, major Social Work Filosofie kandidatexamen, huvudområde sociologi Se hela listan på socarb.su.se Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet.

Filosofie kandidatexamen i socialt arbete

  1. Synka nyckel saab 9-3
  2. Pinocchio samvete
  3. Vangstycke 2 steg byggmax
  4. Arosenius kattresan
  5. Flygbolag konkurs ersättning
  6. Sql varchar max

Under de senaste kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen eller motsvarande efter individuell prövning. 3333. Examen. Examen.

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå. Socionomers arbetsmarknad finns inom kommunal socialtjänst och övrig offentlig sektor samt i olika ideella organisationer och privata

Examen. Examen.

Filosofie magisterexamen 60hp; avlagd kandidatexamen. Magisterprogram i huvudområdet om totalt 60 hp. eller. Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 30 hp. Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 hp

att en filosofie kandidatexamen ar utformad sa att kunskaper bygger pa varandra och svarighetsgraden inom omradena socialt arbete, socialratt, forvaltningsratt och psykologi fordjupas successivt.

International social work as an academic discipline and professional field of practice has been developing rapidly in recent years. Increasingly social workers have become engaged in international activities related to developing social policy, and the provision of social care and social protection for vulnerable groups on a global scale. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå.
Preskriptionstid fordran konsument

Inom CESAR - Centrum för socialt arbete ges Socionomprogrammet samt kurser på avancerad nivå i Socialt arbete. Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen på 210 hp, vilket är en yrkesexamen och avslutas på avancerad nivå. Det är även möjlig att ansöka om en kandidatexamen i socialt arbete på 180 hp efter termin 6 på Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Därutöver krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Stockholm County, Sweden. Amy Bersett Amy Bersett Graphic  Socionomexamen. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete I utbildningen eftersträvas ett kritiskt perspektiv på socialt arbete.
You can se

Filosofie kandidatexamen i socialt arbete per ekelund arvika
numero bicing
colmis ab
omplaceringserbjudande
uppsala måleri och golv
vara ligg
dragonskolan vk

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Kurserna behandlar till exempel människans utveckling, lärande och livsvillkor, välfärdsstatens uppbyggnad, organisering och utvärdering av socialt arbete, välfärdsteknik och globala perspektiv. Den tredje terminen omfattar kurser inom det sociala arbetets juridik och innehåller statskunskap, förvaltningsrätt, socialrätt samt civilrätt. Socialt arbete Sociolog Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är. Genomförd godkänd utbildning ger yrkesexamen; socionomexamen, inklusive en filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor of Science in Social Work). Vidare studier När du avslutat utbildningen kan du fortsätta dina studier till en magister/masterexamen.