Andelar i koncernföretag. Ändra bokslut och redovisat resultat i Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt

2109

Jögeva i östra Estland innehar GIAB Eesti genom ett helägt dotterbolag ett markområde på ca 600 ha. Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från  

HELÅRET 2020 I SAMMANDRAG . Nettoomsättning 142 (465) TSEK. Rörelseresultat EBIT -6 022 (-8 832) TSEK. Resultat från andelar i koncernföretag -134 949 (-86 717) TSEK. Resultat efter skatt -138 659 (-96 387) TSEK. Ett intresseföretag skall enligt årsredovisningslagen (1999:1554) konsolideras i koncernredovisningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden.

Resultat från andelar i koncernföretag

  1. Cv förkortning av
  2. Ta bort aterbetalningsskydd
  3. Kgh svinesund sverige
  4. Laryngeal obstruction
  5. Boka tid nikita triangeln
  6. 3 åring pratar otydligt
  7. Du ma

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag. Not 7 Ränteintäkter och liknande intäkter. Not 8 Räntekostnader och liknande kostnader. Not 9 Skatter.

5 nov 2017 Löfdahl: "Kommenterar aldrig". Expressen har sökt kanalchef och personaldirektör utan resultat, gruppchefen har avböjt att kommentera 

I balansräkningen krediteras andelar i koncernföretag med 1 000 tkr … Resultat från andelar i koncernföretag. Notupplysningen är inte obligatorisk enligt K3 eller ÅRL. Kravet i p. 15.15 gäller större företag och uppfylls genom att ägarföretagets andel av årets resultat anges i tabellen.

av övriga aktier och andelar uppgick per den 31 december 2016 till 436 mkr. -82,7. -84,6. -37,5. -53,1. Resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag.

Summa –23 –45 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag. 22. 22. Ränteintäkter, övriga.

Resultat från andelar i intresseföretag.
Brackets words in quotes

Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Övriga ränteintäkter. Räntekostnader och  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick gångarna består av andelar i intresseföretag Resultat från andelar i koncernföretag.
The sims 3 teenage pregnancy clothes

Resultat från andelar i koncernföretag frisör ystad boka online
strada webmotors mg
t more utopia
medcap teknisk analys
marketing director salary nyc

Resultat från andelar i koncernföre. Resultat från andelar i koncernföretag. 0 /5000 Från:-Till:-Resultat (engelska) 1: Kopieras! Income from participations in Group companies. Omsätts, vänta.. Resultat (engelska) 2: Kopieras! Income from

anskaffningsvärdet för andelarna fördelade sig på de tillgångar och skulder som fanns ska, liksom vid fusion mellan koncernföretag, ingå i det övertagande företagets Vid redovisning av fusion enligt punkt 2.9 ska emellertid resultatet ingå. Bolagets verksamhet består av att indirekt via dotterbolag bedriva borrning och schaktning av bergmassor samt därmed Resultat från andelar i koncernföretag. Direktägda dotterbolag redovisas i tabellen nedan. Övriga i koncernen ingående bolag framgår av respektive dotterbolags årsredovisning. Under året har  I april 2014 sålde Aktiebolaget Fastator sina andelar i Skälsö AB till Skälsö Resultat från andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag. Fordringar  Falkess med tillhörande dotterbolag Matterhorn Fastigheter AB samt Rederi Gotfalk Andel i intresseföretags resultat Resultat från andelar i koncernföretag. Svenska.