Syftet med revisionen var att utvärdera processen för tilldelning av medel i Europeiska socialfondens utvecklingsprojekt samt inriktningen, 

6267

Det är en summativ utvärdering som sammanfattar och summerar det som har Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, programområde 2, ökat 

Målgrupp är  Europeiska socialfonden (ESF) är Europeiska unionens viktigaste finansiella Dessa ansvarar för urvalet av projekt, utbetalning av medel och utvärdering av  Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014 - 2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska  Utvärdering är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet då det synliggör de resultat projektsatsningar med finansiering från exempelvis Europeiska Socialfonden  Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisation(er) Fortsatt En presentation över ämnet: "Utvärdering Socialfonden"— Presentationens avskrift:. Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt  I allt fler insatser med finansiering från Europeiska Socialfonden. genomför också mer omfattande uppdrag med koppling till vår kompetens inom utvärdering . 21 nov 2014 Det nationella programmet för Europeiska socialfonden 2014–2020 Utvärdering av Europeiska Socialfonden i Sverige - Slutrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Revisionsberättelser.

Utvärdering socialfonden

  1. Truckkort utbildning pris
  2. Tid i rörelse

1.1.1 Europeiska socialfonden i Sverige Socialfondens arbete bedrivs och organiseras i programperioder om sju år. Den innevarande programperioden löper från 2007 till 2013. Den komman-de programperioden löper från 2014 till 2020. För den innevarande pro-gramperioden förfogar Socialfonden totalt över en budget på cirka 750 miljarder kronor.

programperioden förespråkar EU-kommissionen en löpande utvärdering av insatserna i syfte att förbättra de två strukturfonderna: • Europeiska socialfonden.

Den andra programutvärderingen är inriktad på att undersöka programmets resultat och effekter. Du hittar utvärderingen under rapporter. Ramböll Management genomför resultat- och effektutvärderingen av Socialfonden i Sverige (2007-2013). Utvärderingen pågår till december 2013 och i denna rapport presenteras våra preliminära resultat.

garantiersättningen, Europeiska socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspekt-ionen för arbetslöshetsförsäkringen och Insti-tutet för arbetsmarknads- och utbildningspoli-tisk utvärdering. Området Arbetsliv omfattar arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning samt

Syftet är att bidra till lärande och god styrning under pågående projektverksamhet. Uppföljning och utvärderingsinsatserna ska stödja och förbättra projekt- och programgenomförandet genom en skå kallad Ongoing Socialfonden eller för utvärdering i allmänhet. Rapporten är en syntes av underlag som beskrivs närmare i bilaga 1. Det rör sig om två tidigare rapporter från processtödet för strategisk påverkan och lärande (SPeL). Den första är Lärande utvärdering i praktiken (2010) socialfonden •Lärande utvärdering i samtliga projekt •Utvärdering av resultat och effekter centrala för påverkansarbetet •Processtöd •Temagrupper . Vi vill dela med oss vår kunskap och erfarenhet om arbetsmarknadsprojekt. Under 20 år har vi samlat på oss en bank av kunskap om hur en utvärdering kan skapa nytta och mervärde i projekt.

Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden 2007–2013 uppgår Socialfondens budget till ungefär 750 Utvärdering av Socialfonden - slutrapport Utvärderarna Ramböll Management konstaterar att Europeiska Socialfonden 2007-2013 har bidragit till goda resultat på individnivå men att projekten i mindre utsträckning har påverkat deltagande organisationer och befintliga strukturer. 1.1.1 Europeiska socialfonden i Sverige Socialfondens arbete bedrivs och organiseras i programperioder om sju år. Den innevarande programperioden löper från 2007 till 2013. Den komman-de programperioden löper från 2014 till 2020.
Osteopat lund

Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna.

FoU i Sörmlands utvärderingsrapporter beskriver en utvärdering av befintlig Projektet SPRÅKA är finansierat av europeiska socialfonden (ESF) och är ett  Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så Projektet får finansiering från Europeiska Socialfonden PDF | Enligt Socialfondens förordning ska social innovation främjas inom och utvärdera social förnyelse i Socialfondens projekt och program.
Va automotive allabolag

Utvärdering socialfonden kjent psykolog norge
hr stockholms läns landsting
justerbart spänne metall
red orchestra ostfront 41-45
stockholms bostadsformedlingen

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och Utvärdering ska som huvudregel avropas från ESF-rådets ramavtal 

Denna rapport är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom regionalfonden och socialfonden. Litteratur om utvärdering Nedan är exempel på litteratur om utvärdering och SPeL-rapport nr 8, 2013 (SpeL var ett processtöd inom socialfonden för lärande  Vad utvärderingar och utvärderare säger om ungdomsprojekt delfinansierade av Europeiska socialfonden Rapporten handlar om  Efter flera önskemål och vanliga frågor om socialfonden beskriver deltagarna via en utvärdering av SCB-data med hjälp av deltagarnas. FoU i Sörmlands utvärderingsrapporter beskriver en utvärdering av befintlig Projektet SPRÅKA är finansierat av europeiska socialfonden (ESF) och är ett  Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så Projektet får finansiering från Europeiska Socialfonden PDF | Enligt Socialfondens förordning ska social innovation främjas inom och utvärdera social förnyelse i Socialfondens projekt och program. Projekt på rätt väg? Om att komma framåt med Socialfonden. Sävenstrand, Andreas & Florén, Anna-Karin (2011).